تست ویوی ثبت نام

سلام

کد تست را به شکل زیر بهتر می کنیم.

accounts/tests.py

from django.contrib.auth.forms import UserCreationForm
from django.core.urlresolvers import reverse
from django.urls import resolve
from django.test import TestCase
from .views import signup

class SignUpTests(TestCase):
  def setUp(self):
    url = reverse('signup')
    self.response = self.client.get(url)

  def test_signup_status_code(self):
    self.assertEquals(self.response.status_code, 200)

  def test_signup_url_resolves_signup_view(self):
    view = resolve('/signup/')
    self.assertEquals(view.func, signup)

  def test_csrf(self):
    self.assertContains(self.response, 'csrfmiddlewaretoken')

  def test_contains_form(self):
    form = self.response.context.get('form')
    self.assertIsInstance(form, UserCreationForm)

کمی کلاس SignUp Test را تغییر داده ایم. متد setUp  به آن اضافه شده است. همچنین بررسی می کنیم که آیا فرم ما به وجود آمده یا نه و اینکه توکن CSRF را در پاسخ تست می کنیم.

حالا می خواهیم کلاس جدیدی را برای سازمان دهی به فایل تست ایجاد کنیم.

accounts/tests.py

from django.contrib.auth.models import User
from django.contrib.auth.forms import UserCreationForm
from django.core.urlresolvers import reverse
from django.urls import resolve
from django.test import TestCase
from .views import signup

class SignUpTests(TestCase):
  # code suppressed...

class SuccessfulSignUpTests(TestCase):
  def setUp(self):
    url = reverse('signup')
    data = {
      'username': 'john',
      'password1': 'abcdef123456',
      'password2': 'abcdef123456'
    }
    self.response = self.client.post(url, data)
    self.home_url = reverse('home')

  def test_redirection(self):
    '''
    A valid form submission should redirect the user to the home page
    '''
    self.assertRedirects(self.response, self.home_url)

  def test_user_creation(self):
    self.assertTrue(User.objects.exists())

  def test_user_authentication(self):
    '''
    Create a new request to an arbitrary page.
    The resulting response should now have a `user` to its context,
    after a successful sign up.
    '''
    response = self.client.get(self.home_url)
    user = response.context.get('user')
    self.assertTrue(user.is_authenticated)

تست را اجرا می کنیم.

به صورت مشابه کلاس دیگری را برای وقتی که داده‌ها نامعتبر است؛ ایجاد می‌کنیم.

from django.contrib.auth.models import User
from django.contrib.auth.forms import UserCreationForm
from django.core.urlresolvers import reverse
from django.urls import resolve
from django.test import TestCase
from .views import signup

class SignUpTests(TestCase):
  # code suppressed...

class SuccessfulSignUpTests(TestCase):
  # code suppressed...

class InvalidSignUpTests(TestCase):
  def setUp(self):
    url = reverse('signup')
    self.response = self.client.post(url, {}) # submit an empty dictionary

  def test_signup_status_code(self):
    '''
    An invalid form submission should return to the same page
    '''
    self.assertEquals(self.response.status_code, 200)

  def test_form_errors(self):
    form = self.response.context.get('form')
    self.assertTrue(form.errors)

  def test_dont_create_user(self):
    self.assertFalse(User.objects.exists())

ترجمۀ اختصاصی توسط تمدن

 

مطلب بعدی: اضافه کردن فیلد ایمیل به فرم ثبت نام

مطلب قبلی:  ارجاع دهی به کاربران معتبر در قالب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جنگو
پیکربندی گواهینامۀ https

سلام حالا می خواهیم برنامۀ خودمان را با گواهینامۀ https امن کنیم. ساده ترین کار برای انجام آن Let’s Encrypt است. قبل از Let’s Encrypt هرگز تنظیمات https به این راحتی نبوده و مهمتر اینکه اینکار کاملاً رایگان است. آن ها راه حلی به نام certbot را ارائه داده اند …

جنگو
پیکربندی سرویس ایمیل

سلام یکی از بهتر سرویس دهنده های ایمیل Mailgun با قابلیت ۱۲ هزار ایمیل رایگان در ماه است. به صورت رایگان ثبت نام کنید. برای اینکار باید آن را با سرویس دهندۀ دامین خود تنظیم کنید که در این آموزش از tamadon.org استفاده شده است. حالا اولین رکورد DNS را …

جنگو
پیکربندی NGINX

سلام کار بعدی که قرار است انجام شود؛ تنظیمان Nginx به شکلی است که پاسخگویی و سرویس دهی مربوط به فایل های استاتیک را خود انجام دهد و سایر درخواست ها را به Gunicorn بفرستد. یک فایل پیکربندی با نام boards را درون /etc/nginx/sites-available/ و با محتوای زیر اضافه می …

هرگونه استفادۀ از این آموزش به صورت رایگان و با ارجاع به تمدن جایز است.