پیکربندی NGINX

جنگو

سلام

کار بعدی که قرار است انجام شود؛ تنظیمان Nginx به شکلی است که پاسخگویی و سرویس دهی مربوط به فایل های استاتیک را خود انجام دهد و سایر درخواست ها را به Gunicorn بفرستد.

یک فایل پیکربندی با نام boards را درون /etc/nginx/sites-available/ و با محتوای زیر اضافه می کنیم.

upstream app_server {
  server unix:/home/boards/run/gunicorn.sock fail_timeout=0;
}

server {
  listen 80;
  server_name www.djangoboards.com; # here can also be the IP address of the server

  keepalive_timeout 5;
  client_max_body_size 4G;

  access_log /home/boards/logs/nginx-access.log;
  error_log /home/boards/logs/nginx-error.log;

  location /static/ {
    alias /home/boards/staticfiles/;
  }

  # checks for static file, if not found proxy to app
  location / {
    try_files $uri @proxy_to_app;
  }

  location @proxy_to_app {
   proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
   proxy_set_header Host $http_host;
   proxy_redirect off;
   proxy_pass http://app_server;
  }
}

یک symbolic link درون فولدر sites-enabled می سازیم.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/boards /etc/nginx/sites-enabled/boards

سایت پیشفرض Nginx را حذف می کنیم.

sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default

سرویس Nginx را ریستارت می کنیم.

sudo service nginx restart

در این لحظه اگر تنظیمات DNS به روز شده باشد؛ باید بتوانیم وب سایت را در آدرس www.djangoboards.com ملاحظه کنیم. اگر به روز رسانی نشد نهایتاً تا 24 ساعت آتی انجام شده و بعد می توانی چک کنی.

ترجمۀ اختصاصی توسط تمدن

 

مطلب بعدی:

مطلب قبلی:

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جنگو
پیکربندی گواهینامۀ https

سلام حالا می خواهیم برنامۀ خودمان را با گواهینامۀ https امن کنیم. ساده ترین کار برای انجام آن Let’s Encrypt است. قبل از Let’s Encrypt هرگز تنظیمات https به این راحتی نبوده و مهمتر اینکه اینکار کاملاً رایگان است. آن ها راه حلی به نام certbot را ارائه داده اند …

جنگو
پیکربندی سرویس ایمیل

سلام یکی از بهتر سرویس دهنده های ایمیل Mailgun با قابلیت ۱۲ هزار ایمیل رایگان در ماه است. به صورت رایگان ثبت نام کنید. برای اینکار باید آن را با سرویس دهندۀ دامین خود تنظیم کنید که در این آموزش از tamadon.org استفاده شده است. حالا اولین رکورد DNS را …

جنگو
پیکربندی Supervisor

سلام ابتدا یک فایل گزارش گیری خالی درون فولدر home/boards/logs/ ایجاد می کنیم. touch logs/gunicorn.log حالا یک فایل جدید سوپروایزر می سازیم. sudo vim /etc/supervisor/conf.d/boards.conf [program:boards] command=/home/boards/gunicorn_start user=boards autostart=true autorestart=true redirect_stderr=true stdout_logfile=/home/boards/logs/gunicorn.log فایل را ذخیره کرده و فرمان زیر را ایجاد می کنیم. sudo supervisorctl reread sudo supervisorctl update حالا …

هرگونه استفادۀ از این آموزش به صورت رایگان و با ارجاع به تمدن جایز است.