ژانویه 2024

تکنولوژی های کوانتومی و کمی پیش بینی آینده

سلام

تا سال 2030 شاهد برتری کامپیوترهای کوانتومی نسبت به کامپیوترهای معمولی خواهیم بود. با این اتفاق در سه حوزه هوش مصنوعی، داروهای جدید و امنیت سایبری دچار انقلاب خواهیم شد.

از نسل بعدی کوانتوم به عنوان عصر چهارم صنعت یاد شده است. در ادامه پیش بینی های انجام شده توسط علم و فناوری NATO در بازه 2020 تا 2040 رو میارم. (این مطلب بیشتر جنبه آینده پژوهی و همینطور آشنایی با بعضی از قابلیت های کوانتوم رو داره)