تکنولوژی های کوانتومی و کمی پیش بینی آینده

سلام

تا سال 2030 شاهد برتری کامپیوترهای کوانتومی نسبت به کامپیوترهای معمولی خواهیم بود. با این اتفاق در سه حوزه هوش مصنوعی، داروهای جدید و امنیت سایبری دچار انقلاب خواهیم شد.

از نسل بعدی کوانتوم به عنوان عصر چهارم صنعت یاد شده است. در ادامه پیش بینی های انجام شده توسط علم و فناوری NATO در بازه 2020 تا 2040 رو میارم. (این مطلب بیشتر جنبه آینده پژوهی و همینطور آشنایی با بعضی از قابلیت های کوانتوم رو داره)

 

ارتباطات

1) لینک های امن نظیر به نظیر یا P2P

2) شبکه کوانتومی بین دوکلاینت راه دور

3) کارت های اعتباری کوانتومی

4) repeaterهای کوانتومی با قابلیت تشخیص نفوذ

5) اینترنت جهانی با الصاق نسخه فعلی به شبکه کوانتومی

 

شبیه سازها

1) شبیه سازی حرکت الکترون ها در ماده 

2) توسعه و طراحی مواد ترکیبی جدید

3) شبیه سازهای پویا و واکنشی شیمیایی برای طراحی دارو

 

سنسورها

1) سنسورهای مغناطیسی و... در راستای سلامت، درمان، مطالعات جغرافیایی و امنیت

2) ساعت های اتمی دقیقق تر برای همگام سازی شبکه های هوشمند آینده، انرژی و...

3) سنسورهای شبکه برای کارکردهای بزرگتر مثل صنعت خودرو و...

4) دستگاه های تصویرساز گرانشی برا اساس سنسورهای گرانشی 

5) در حوزه سنسورها الان ناوبری بر اساس GPS است و این آسیب پذیر است. کوانتوم با استفاده از اینرسی و ساعت های اتمی و... ناوبری را از حالت سیگنالی به درونی تبدیل می کند.

6) رادارهای کوانتومی موضوع اختفاء را از بین می برد. هم اهداف کوچک را شناسایی می کند و هم تکنیک های اختفاء فعلی را حل می کند.

 

کامپیوترها

1) کیوبیت های منطقی با قابلیت ارور چک و توپولوژی الگوریتم های جدید برای کامپیوترهای کوانتومی و پردازشگرهای کوچک

2) حل مسائل علمی با کامپیوترهای کوانتومی بیش از 100 کیوبیت

3) بالاتر رفتن توان کامپیوترهای کوانتومی از کامپیوترهای فعلی 

4) رمزگشایی از برخی روش های فعلی و سیستم رمزنگاری کاملاً امن

 

محقق و مترجم: تمدن