منابع درسی رشته مدیریت تکنولوژی (پاور پوینت، کتاب و...)

سلام

این مطالب به همت بچه های کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی ورودی 1401 جمع آوری شده است. در این مطلب می تونی به منابع درسی و حتی پاورپوینت هایی که بچه ها درست کردند؛ دسترسی داشته باشی...

مطالب به تفکیک هر درس تهیه شده و به مرور زمان تکمیل خواهد شد... امیدوارم به درد همه مون بخوره ;)

مدیریت نوآوری، مدل ها، فرآیندها و سیاست ها

پیش بینی تکنولوژی

تکنولوژی و توسعه

مبانی علم مدیریت

سیستم های اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی

نظریه های مدیریت پیشرفته

==============================================

مدیریت نوآوری، مدل ها، فرآیندها و سیاست ها

این درس بر اساس کتاب «نوآوری مدیریت» نوشتۀ جوتید می باشد. در ادامه پاورپوینت های فصل های مختلف این کتاب و چند فایل مرتبط دیگر خواهد آمد.

جزوه درس مدیریت نوآوری بر اساس کتاب مدیریت نوآوری استاد درس دکتر نقی زاده دانشگاه علامه طباطبائی به زبان فارسی (فایل pdf به زبان فارسی)

ارائه فصل سوم: خلاصه نموداری کتاب جوتید (فایل pdf به زبان فارسی)

ارائه فصل؟: بهره برداری از کسب و کارهای خطر پذیر Exploiting new Ventures(فایل پاورپوینت به زبان فارسی)

ارائه فصل هفتم کتاب: DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTY (فایل pdf به زبان انگلیسی)

ارائه فصل هشتم کتاب: خلق نمونه نوآوری (محتوا + فایل ارائه impress.js)

ارائه فصل نهم کتاب: خلق محصولات و خدمات جدید(فایل pdf به زبان فارسی)

سایر فایل های مرتبط:

دانلود ویرایش ششم کتاب به زبان انگلیسی Managing Innovation Integrating Technological Market and Organizational  | Joe Tidd & John Bessant (فایل pdf به زبان انگلیسی)

طرح درس مدیریت نوآوری در دانشگاه آزاد(فایل pdf به زبان فارسی)

==============================================

پیش بینی تکنولوژی

فایل های مرتبط با این عنوان درسی:

 بیانات رهبر فرزانه در خصوص جایگاه مدیریت تکنولوژی در نقشه جامع علمی کشور(فایل pdf به زبان فارسی)

جایگاه مدیریت تکنولوژی در نقشه جامع علمی کشور(فایل pdf به زبان فارسی)

نگاشت نهادی بخشی و فرابخشی بر اساس قانون اساسی(فایل pdf به زبان فارسی)

تاریخ شکل گیری مدیریت تکنولوژی و نوآوری در ایران(فایل pdf به زبان فارسی)

Science & Technology Trends 2020-2040 Exploring the S&T Edge NATO Science & Technology Organization(فایل pdf به زبان انگلیسی)

COURSE SYLLABUS CHAPMAN UNIVERSITY(فایل pdf به زبان انگلیسی)

Syllabus - Oklahoma State University(فایل pdf به زبان انگلیسی)

Syllabus-Ball State University(فایل pdf به زبان انگلیسی)

Syllabus-UNIVERSITY OF KERALA(فایل pdf به زبان انگلیسی)

5 Megatrends That Will Shift the Data and Analytics Market(فایل pdf به زبان انگلیسی)

Megatrends in Healthcare (فایل pdf به زبان انگلیسی)

دانلود ارائه فصل دوم کتاب با عنوان Technology Forecasting (فایل pdf به زبان انگلیسی)

==============================================

تکنولوژی و توسعه

دانلود فایل ارائه فصل یک- توسعه تکنولوژی (فایل pdf به زبان انگلیسی)

دانلود فایل ارائه فصل دو- تکنولوژی مناسب(فایل pdf به زبان فارسی)

دانلود فایل ارائه فصل سه- مراحل سیستماتیک انتقال و توسعه تکنولوژی، مکانیزم ها، کانال ها و روش های انتقال و توسعه تکنولوژی(فایل pdf به زبان فارسی)

دانلود فایل ارائه فصل چهار- عوام موثر در موفقیت انتقال تکنولوژی، استراتژی توسعه اقتصادی صنعتی تکنولوژیکی(فایل pdf به زبان فارسی)

دانلود فایل ارائه فصل پنج- تئوری های توسعه و انتقال تکنولوژی شامل نظریه های ساختارگرایان، وابستگی، نئولیبرال، سوسیالست(فایل pdf به زبان فارسی)

ادامه فایل ارائه فصل پنج- تئوری  های توسعه و انتقال تکنولوژی شامل نظریه های نئوکلاسیک، مدرنیزاسیون و نهادگرایی در توسعه تکنولوژی (محتوا + فایل ارائه impress.js)

دانلود فایل ارائه فصل پنج- تجمیع تئوری های توسعه و انتقال تکنولوژی در یک فایل و در فرمتی متفاوت(فایل pdf به زبان فارسی)

دانلود فایل ارائه فصل شش- الگوی های کشورهای شرق آسیا و آمریکای لاتین در زمینه توسعه و انتقال تکنولوژی(فایل pdf به زبان فارسی)

دانلود فایل ارائه فصل هشت - وضعیت توسعه تکنولوژی در برنامه های توسعه کشور ایران(فایل pdf به زبان فارسی)

سایر فایلها:

دانلود خلاصه کتاب مدیریت تکنولوژی طارق خلیل. دکتر مومنی(فایل pdf به زبان فارسی)

دانلود مقاله شرح خلاصه ای ازتئوری های توسعه با تاکید انتقال تکنولوژی (فایل pdf به زبان فارسی)

==============================================

مبانی علم مدیریت

دانلود کتاب Marco Cantamessa, Francesca Montagna (auth.) - Management of Innovation and Product Development- Integrating Business and Technological Perspectives-Springer-Verlag London (2016)(فایل pdf به زبان انگلیسی)

دانلود فایل ارائه فصل ؟ کتاب مارکو Innovation Strategy as the managment of Competencies(فایل pdf به زبان انگلیسی)

دانلود فایل ارائه فصل 7 کتاب مارکو با عنوان Business Model Innovation(فایل pdf به زبان انگلیسی)

دانلود فایل ارائه مدیریت و کنترل پروژه برای توسعه محصول(فایل پاورپوینت به زبان فارسی)

دانلود فایل ارائه Organizing Product DevelopmentActivities(فایل pdf به زبان انگلیسی)

 

==============================================

سیستم های اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی

این درس بر اساس کتاب «سیستم های اطلاعاتی مدیریت» نوشتۀ ؟ می باشد. در ادامه پاورپوینت های فصل های مختلف این کتاب و چند فایل مرتبط دیگر خواهد آمد.

دانلود فایل ارائه فصل دوم: Information Systems in the Enterprise  (فایل پاورپوینت به زبان انگلیسی)

دانلود فایل ارائه فصل؟ : Information Systems today Managing in the digital world (فایل pdf به زبان انگلیسی)

دانلود فایل ارائه فصل پنجم: Enhancing Organizational Communication and collaboration Using social Media(فایل پاورپوینت به زبان انگلیسی)

دانلود فایل ارائه فصل هفتم: بهبود فرآیندهای تجاری به کمک سیستم های اطلاعاتی بنگاهی(فایل pdf به زبان فارسی)

دانلود فایل ارائه فصل ؟ : بهبود زنجیره تامین و تقویت ارتباط با مشتری با سیستم های اطلاعات بنگاهی(فایل pdf به زبان فارسی)

دانلود فایل ارائه فصل ?: Gaining Competitive advantage through information systems(فایل pdf به زبان انگلیسی)

دانلود فایل ارائه فصل نهم: Achieving operational excellence and customaer Intimacy- Enterprise Applications(فایل pdf به زبان انگلیسی)

سایر فایل ها:

دانلود کتاب سیستم های مدیریت اطلاعاتی لارودن ویرایش 14ام به زبان فارسی (حدود 1000 صفحه)(فایل pdf به زبان فارسی)

دانلود خلاصه کتاب سیستم های مدیریت اطلاعاتی لاودن (110 صفحه)(فایل pdf به زبان فارسی)

فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی لاودن: دستیابی به مزیت عملیاتی و ارتباط با مشتری؛ نرم افزارهای کاربردی سازمانی(فایل پاورپوینت به زبان فارسی)

==============================================

نظریه های مدیریت پیشرفته

پاورپوینت فصل اول نظریه های مدیریتی در قالب pdf و به زبان فارسی/ این فایل نیاز به پسورد دارد

پاورپوینت فصل دوم نظریه های مدیریتی در قالب pdf و به زبان فارسی/ این فایل نیاز به پسورد دارد

پاورپوینت فصل سوم نظریه های مدیریتی در قالب pdf و به زبان فارسی/ این فایل نیاز به پسورد دارد

پاورپوینت فصل چهارم نظریه های مدیریتی در قالب pdf و به زبان فارسی/ این فایل نیاز به پسورد دارد

پاورپوینت فصل پنجم نظریه های مدیریتی در قالب pdf و به زبان فارسی/ این فایل نیاز به پسورد دارد

پاورپوینت فصل ششم نظریه های مدیریتی در قالب pdf و به زبان فارسی/ این فایل نیاز به پسورد دارد

پاورپوینت فصل هفتم نظریه های مدیریتی در قالب pdf و به زبان فارسی/ این فایل نیاز به پسورد دارد

پاورپوینت فصل هشتم نظریه های مدیریتی در قالب pdf و به زبان فارسی/ این فایل نیاز به پسورد دارد

پاورپوینت فصل نهم نظریه های مدیریتی در قالب pdf و به زبان فارسی/ این فایل نیاز به پسورد دارد

 

فایل های ارایه نظریه های مدیریتی

فایل ارائه نظریه بازی و نظریه رفتار طرح ریزی شده (محتوا + فایل ارائه impress.js)

فایل ارائه نظریه نئوکلاسیک یا رفتارگراها(فایل پاورپوینت به زبان فارسی)

فایل ارائه نظریه اشاعه نوآوری(فایل پاورپوینت به زبان فارسی)

فایل ارائه نظریه بازار کارا(فایل پاورپوینت به زبان فارسی)

فایل ارائه Image Theory and Contingency Theory(فایل پاورپوینت به زبان انگلیسی)

فایل ارائه تئوری های Proprietorship Theory and Entity Theory and Enterprice Theory (فایل pdf به زبان انگلیسی)

فایل ارائه نظریه نهادی و نظریه مدل های ذهنی(فایل pdf به زبان فارسی)

در صورت خرابی هر کدام از لینک ها لطفا با email مکاتبه کنید. ممنون :)