شعر درخت سمی با صدای جوزف مورگان

سلام.

ابتدا فایل صوتی با صدای Joseph Morgan، سپس متن انگلیسی و بعد هم ترجمه فارسی. فقط می تونم بگم که فوق العاده است!

دانلود فایل صوتی شعر درخت سمی با صدای جوزف مورگان (Download Audio file: A Posion tree (Joseph Morgan
//صداهای اضافه به خاطر اینه که این فایل رو از سریال اصیل ها جدا کرده ام :)

A Poison Tree
By William Blake

I was angry with my friend
I told my wrath, my wrath did end.
I was angry with my foe
I told it not, my wrath did grow
And I water'd in fears, night and morning with my tears;
And I sunned it with smiles and with soft decietful wiles.
And it grew both day and night, till it bore an apple bright;
And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine,
And into my garden stole when the night had veild the pole:
In the morning glad I see my foe outstretch'd beneath the tree.

A Poison Tree By William Blake_small.jpg

درخت سمی
اثر ویلیام بلیک

من از دستِ دوستم خشمگین بودم

خشم خودم را با او در میان گذاشتم، خشمِ من فرونشست.

من از دشمن خود خشمگین بودم

این خشم را با کسی در میان نگذاشتم؛ خشم من اوج گرفت

هر صبح و شب نهال خشم را با اشک هایم آبیاری کردم

و با لبخندی فریب کارانه و ظاهری فریبنده بر این خشم نور تاباندم

شب و روز رشد کرد تا اینکه سیب نورانی از آن حاصل شد

دشمنم این سیب را مشاهده کرد و می دانست از آنِ من است

وقتی سیاهی شب همه جا را در بر گرفته بود وی برای دزدی به باغ من آمد

صبح‌هنگام، با خوشحالی دیدم دشمن من دراز کش زیر درخت افتاده است

//متاسفانه نام مترجم این شعر رو نتونستم پیدا کنم.