جنگو

تنظیمات اولیه

سلام برای تمام این کارها لازم است تا برنامۀ جدیدی را ایجاد کنیم. برای انجام این کار وارد فولدری می شویم که فایل manage.py قرار دارد و دستور زیر را وارد می کنیم:

ساختار پروژه‌ بعد از این دستور به شکل زیر می شود.

طبق روال باید این …

جنگو

شمای کلی از اعتبارسنجی برنامه در جنگو

سلام در این فصل قصد داریم به مباحث اعتبارسنجی مثل ثبت نام، ورود به سیستم، خروج از سیستم، بازیابی پسورد و تغییر پسورد بپردازیم. همینطور چگونگی تعیین سطح دسترسی برای کاربران سایت از سایر افراد مطرح می شود. تا به این لحظه یک پروژه به نام Libogram تعریف کردیم که …

هرگونه استفادۀ از این آموزش به صورت رایگان و با ارجاع به تمدن جایز است.